Συμβάλλοντας στην ενίσχυση της «μπλε» οικονομίας

Αλλαγή νοοτροπίας και υποστήριξη των μικρών φορέων παροχής τουριστικών υπηρεσιών για την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών.

 • Portugal, Beira Baixa

 • Slovenia

 • Cyprus, Oroklini

 • Romania, Lake Sfânta Ana

 • Drava River, Slovenia

 • Drava River, Slovenia

 • Drava River, Slovenia

 • Drava River, Slovenia

 • Castile and León, Spain

 • Castile and León, Spain

 • Castile and León, Spain

 • Medina de Rioseco, Spain

 • Lake Sfânta Ana, Romania

 • Lake Sfânta Ana, Romania

 • Lake Sfânta Ana, Romania

 • Lake Sfânta Ana, Romania

 • Tagus River, Portugal

 • Tagus River, Portugal

 • Tagus River, Portugal

 • Tagus River, Portugal

 • Cavo Aspro, Cyprus

 • Limassol, Cyprus

  Σχετικά με το έργο

  Λόγω της πανδημίας COVID 19, η τουριστική βιομηχανία έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό, καθώς οι περιορισμοί στα διεθνή ταξίδια έχουν προκαλέσει παρακμή της τουριστικής οικονομίας τουλάχιστον μεταξύ 45 και 70% (ΟΟΣΑ).

  Μέσω αυτού του έργου, δίνεται η ευκαιρία να επανεξετάσουμε τον τουρισμό στο σύνολό του, μεταβαίνοντας πιο αποφασιστικά από τα υπερβολικά μοντέλα τουρισμού στα υπάρχοντα μοντέλα βιώσιμου τουρισμού.

  Ψηφιακός Χώρος

  Ο χώρος ηλεκτρονικής μάθησης θα χρησιμεύσει ως ένα ενιαίο κέντρο, που θα παρέχει άμεση πρόσβαση στην πλήρη σειρά ψηφιακών μαθησιακών πόρων, όπως διαδικτυακές ενότητες, εκπαιδευτικό υλικό και άλλους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (ΑΕΠ).

  The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
  Project Number: 2021-1-PT01-KA220-VET-000032948