Platforma eUčenje

Majhni ponudniki vodnega turizma se soočajo s številnimi izzivi. Današnja gospodarska kriza brez primere, še posebej v državah, ki se zanašajo na turizem kot gonilo gospodarskega razvoja, pa tudi predstavlja priložnost za spreminjanje trendov in krepitev gospodarske odpornosti, še posebej v lokalnih okoljih.

Projekt BLUE TOURISM želi prispevati rešitve za trenutne izzive z vzpostavitvijo mreže bodočih lokalnih svetovalcev za osem ključnih področnih kompetenc, da lahko podpirajo in svetujejo majhnim ponudnikom vodnega turizma, da ti postanejo bolj trajnostni in konkurenčni. BLUE TOURISM kompetenčni profil za trajnostnega svetovalca je sestavljen iz točno določenih učnih rezultatov, ki so usklajeni z okvirji EU (EQF, ECVET in EQAVET).

Prav tako je BLUE TOURISM paket izobraževalnih virov usposabljanju prilagojen paket, zasnovan za osvojitev vsakega področja kompetenc in zastavljene učne enote z vodenjem po področju kompetenc; vajami, praktičnimi viri; praktičnimi nasveti; in uporabno literaturo.

BLUE TOURISM digitalni prostor služi kot sistem »vse na enem mestu« in nudi takojšen dostop do celotne zbirke zgoraj omenjenih digitalnih učnih virov.

Akcijski videi

Akcijski videi so niz navdihujočih kratkih filmov, ki so nastali v različnih fazah izvajanja projekta. Namenjeni so ozaveščanju o projektu in kot inspiracija za majhna turistična podjetja.

Akcijski videi so na voljo v ustreznem razdelku digitalnega prostora.

 

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project Number: 2021-1-PT01-KA220-VET-000032948