Εταίροι

Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB)

Η Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB) (Διαδημοτική Κοινότητα της Beira Baixa), η οποία ιδρύθηκε επίσημα τον Μάρτιο του 2009, είναι ένα συλλογικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, συνεταιριστικού χαρακτήρα και εδαφικής εμβέλειας. Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της CIMBB είναι η νέα στατιστική εδαφική μονάδα επιπέδου ΙΙΙ (NUT Beira Baixa), η οποία περιλαμβάνει τους Δήμους Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova και Vila Velha de Ródão. Ανάμεσα σε ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων, το CIMBB έχει ως στόχο την επίτευξη των συγκεκριμένων συμφερόντων των συνεργατών του, των δήμων, στους τομείς της προώθησης, του σχεδιασμού και της διαχείρισης της στρατηγικής οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης της περιοχής Beira Baixa, ενώ είναι επίσης υπεύθυνο για το δίκτυο εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Οι αρμοδιότητες αυτές, επομένως, περιλαμβάνουν όλες τις πρωτοβουλίες διαδημοτικής εμβέλειας που αναπτύσσονται στους τομείς της εκπαίδευσης και της στρατηγικής και οικονομικής ανάπτυξης.

CARDET

Το CARDET (Κέντρο Προώθησης της Έρευνας και Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία) είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης με έδρα την Κύπρο. Αποτελεί ένα από τα κορυφαία κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην ευρωμεσογειακή περιοχή, με παγκόσμια τεχνογνωσία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ηλεκτρονική μάθηση. Αποστολή του κέντρου είναι να εμπνεύσει την εκπαίδευση της επόμενης γενιάς και να προωθήσει την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη μέσω πρακτικών που βασίζονται σε στοιχεία, προηγμένη έρευνα και ενδυναμωμένους ανθρώπους. Το CARDET συνδέεται ανεξάρτητα με πανεπιστήμια και ιδρύματα από όλο τον κόσμο, όπως το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Διεθνές Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Μέσων. Το CARDET είναι πιστοποιημένο από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 για την ποιότητα, την έρευνα και τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Το Κέντρο διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην ψηφιακή μάθηση, τα εικονικά σχολεία και τη διαδικτυακή εκπαίδευση, έχει αναπτύξει και υλοποιήσει προγράμματα σχολικής εκπαίδευσης και έχει διεξάγει αξιολογήσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας σε όλο τον κόσμο.

International Center for Ecoremediations

Το Διεθνές Κέντρο Οικολογικής Αποκατάστασης είναι ένα ερευνητικό κέντρο εφαρμογών που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο του Μάριμπορ, στη Σχολή Τεχνών, για περισσότερα από 10 χρόνια. Το Κέντρο ERM ασχολείται με τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, τη διαχείριση των φυσικών πόρων, την κυκλική οικονομία, την πρόληψη της ρύπανσης και της υποβάθμισης, τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας. Ο κύριος στόχος του Κέντρου ERM είναι η εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών για την αύξηση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης. Με τον τρόπο αυτό, το Κέντρο ERM συνεργάζεται επιτυχώς με επιχειρήσεις, δήμους, αναπτυξιακούς φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους εταίρους σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διηπειρωτικό επίπεδο. Τα μέλη του Κέντρου ERM βραβεύτηκαν με εθνικά βραβεία κοινωνικής ευθύνης, καλύτερης έρευνας και επιστημονικής επικοινωνίας και είναι επίσης μέλη ομάδων εμπειρογνωμόνων στο υπουργείο Γεωργίας και στο υπουργείο Παιδείας.

Mindshift Talent Advisory

Το Rural Hub ιδρύθηκε από μια ομάδα επαγγελματιών της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της αγροτικής ανάπτυξης ως απάντηση στον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στα μικρά αγροτικά χωριά και πόλεις της Ιρλανδίας. Από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του το 2012, το The Rural Hub παρέχει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων σε κατοίκους και κοινοτικές ομάδες. Διαθέτουμε σημαντική εμπειρία στον τομέα της κοινοτικής και αγροτικής ανάπτυξης και έχουμε υλοποιήσει διάφορα τοπικά έργα και προγράμματα κατάρτισης για τη στήριξη της κοινωνικής ένταξης των μειονεκτούντων νέων της υπαίθρου, των μεταναστευτικών κοινοτήτων και των απομονωμένων ηλικιωμένων κατοίκων. Συνεργαζόμαστε με αυτές τις ομάδες, χρησιμοποιώντας δημιουργικές προσεγγίσεις και τη δοκιμή ψηφιακών πόρων για τη στήριξη της μεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων στην κομητεία Cavan. Διαθέτουμε ένα ανεπτυγμένο δίκτυο ενδιαφερόμενων φορέων σε ολόκληρη την κομητεία, οι οποίοι υποστηρίζουν το έργο μας σε θεματική βάση. Καθόλη τη διάρκεια του έτους διοργανώνουμε μια σειρά εκδηλώσεων για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τρέχοντα ζητήματα, όπως η διαδικτυακή ασφάλεια, η παραπληροφόρηση, η επιχειρηματικότητα, ο ψηφιακός γραμματισμός και η ριζοσπαστικοποίηση των νέων μέσω διαδικτυακών περιβαλλόντων.

The Rural Hub

Το Rural Hub ιδρύθηκε από μια ομάδα επαγγελματιών της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της αγροτικής ανάπτυξης ως απάντηση στον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στα μικρά αγροτικά χωριά και πόλεις της Ιρλανδίας. Από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του το 2012, το The Rural Hub παρέχει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων σε κατοίκους και κοινοτικές ομάδες. Διαθέτουμε σημαντική εμπειρία στον τομέα της κοινοτικής και αγροτικής ανάπτυξης και έχουμε υλοποιήσει διάφορα τοπικά έργα και προγράμματα κατάρτισης για τη στήριξη της κοινωνικής ένταξης των μειονεκτούντων νέων της υπαίθρου, των μεταναστευτικών κοινοτήτων και των απομονωμένων ηλικιωμένων κατοίκων. Συνεργαζόμαστε με αυτές τις ομάδες, χρησιμοποιώντας δημιουργικές προσεγγίσεις και τη δοκιμή ψηφιακών πόρων για τη στήριξη της μεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων στην κομητεία Cavan. Διαθέτουμε ένα ανεπτυγμένο δίκτυο ενδιαφερόμενων φορέων σε ολόκληρη την κομητεία, οι οποίοι υποστηρίζουν το έργο μας σε θεματική βάση. Καθόλη τη διάρκεια του έτους διοργανώνουμε μια σειρά εκδηλώσεων για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τρέχοντα ζητήματα, όπως η διαδικτυακή ασφάλεια, η παραπληροφόρηση, η επιχειρηματικότητα, ο ψηφιακός γραμματισμός και η ριζοσπαστικοποίηση των νέων μέσω διαδικτυακών περιβαλλόντων.

Turismo de Portugal- Escolas

Η ΙΣΤΟΡΊΑ ΜΑΣ ΜΙΛΆΕΙ ΓΙΑ ΕΜΆΣ ΤΟΥΣ ΊΔΙΟΥΣ Είμαστε πρωτοπόροι στην εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού του τουρισμού. Το Turismo de Portugal, είναι ενταγμένο στο Υπουργείο Οικονομίας και αποτελεί την εθνική αρχή τουρισμού που είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση και την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού του τουριστικού τομέα και για την τεχνική και παιδαγωγική έρευνα. Συντονίζει, υλοποιεί και αναγνωρίζει επίσης τα μαθήματα και τις δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα αυτό. Επιπλέον, πιστοποιεί τις επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτούνται για την τουριστική σταδιοδρομία. ΣΧΟΛΕΣ Το Turismo de Portugal διαχειρίζεται επίσης ένα δίκτυο 12 σχολών που έχουν ως στόχο τη διδασκαλία και την κατάρτιση των νέων και την προετοιμασία τους για την πρώτη τους εργασία, βελτιώνοντας την ποιότητα και το κύρος των διαφόρων τουριστικών επαγγελμάτων.

Spektrum Educational Center Foundation

Ως ένας αυτοδύναμος, δυναμικός οργανισμός που είναι ανοιχτός σε συνεργασίες, στόχος μας είναι να προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα επίσημων και ανεπίσημων εκπαιδεύσεων στους οργανισμούς που επιθυμούν να αναπτυχθούν στην περιοχή, καθώς και σε όσους επιθυμούν να μάθουν, χωρίς ηλικιακά όρια. Το Κέντρο μας εγγυάται την υψηλού επιπέδου κατάκτηση δεξιοτήτων, οι οποίες είναι απαραίτητες στα περισσότερα επαγγέλματα και στις περισσότερες καταστάσεις της ζωής. Μεταξύ αυτών των “οριζόντιων” δεξιοτήτων, οι γλωσσικές ικανότητες είναι υψίστης σημασίας, γι’ αυτό και προσφέρουμε μαθήματα γλώσσας, από το αρχάριο έως το προχωρημένο επίπεδο, είτε μέσω αποτελεσματικών μικρών ομάδων είτε ατομικών μαθημάτων. Στο πλαίσιο των σχεδίων μας για την εκπαιδευτική ανάπτυξη αναζητούμε αποτελεσματικούς τρόπους και μέσα για να προετοιμάσουμε το εργατικό δυναμικό της περιοχής για τις ραγδαίες οικονομικές αλλαγές και να ενθαρρύνουμε την επιχειρηματικότητα.

INFODEF

Το INFODEF, Ινστιτούτο για την Προώθηση της Ανάπτυξης και της Κατάρτισης, είναι ένα ιδιωτικό και ανεξάρτητο κέντρο έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας που υποστηρίζει τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων και την παιδαγωγική καινοτομία των δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το INFODEF έχει ασχοληθεί με τον ορισμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων σπουδών βασισμένων στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων (ECVET), τον σχεδιασμό νέων εργαλείων για τον προσδιορισμό, την αξιολόγηση και την επικύρωση βασικών, οριζόντιων και επαγγελματικών ικανοτήτων, την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων βασισμένων στις ΤΠΕ, τον σχεδιασμό μεθοδολογιών για την υποστήριξη προγραμμάτων και πρακτικών μάθησης με βάση την εργασία, νέα εργαλεία για την αναγνώριση και επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα και την αποτίμηση και αξιολόγηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ένας από τους κύριους τομείς εξειδίκευσης του INFODEF είναι ο σχεδιασμός καινοτόμων μεθοδολογιών και εργαλείων για την υποστήριξη στρατηγικών εξειδίκευσης SMART στον τομέα του Τουρισμού για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Το INFODEF είναι εταίρος του AEICE, μιας ομάδας που αποτελείται από περισσότερες από 100 επιχειρήσεις, κέντρα έρευνας και ανάπτυξης, πανεπιστήμια και δημόσιες διοικήσεις και προωθεί την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μέσω της συνεργασίας, της καινοτομίας, της διεθνοποίησης, της κατάρτισης και της επικοινωνίας σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων του Τουρισμού, της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project Number: 2021-1-PT01-KA220-VET-000032948