Partnerji

Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB)

The Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB) (medobčinska skupnost Beira Baixa), uradno ustanovljena marca 2009, je kolektivna oseba javnega prava, asociativne narave in teritorialnega obsega. CIMBB je geografsko gledano nivo III Statistical Territorial Unit (NUT Beira Baixa), ki zaobjema občine Castelo Blanco, Idanha-a-Nova, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova in Vila Velha de Ródão. Ob širokem naboru dejavnosti je cilj CIMBB-ja realizacija specifičnih interesov svojih partnerjev, občin, na področju promocije, načrtovanja in upravljanja ekonomije ter družbene in okoljske razvojne strategije območja Beira Baixa, prav tako pa je CIMBB odgovoren za izobraževalno in poklicno izobraževalno mrežo. Te dejavnosti tako vključujejo vse iniciative medobčinskih področja, ki se razvijajo na področju izobraževanja in strateškega in gospodarstvenega razvoja.

CARDET

CARDET (Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology) je vodilni raziskovalni in razvojni center v mediteranski regiji z globalnimi izkušnjami na področju izobrazbe, digitalnih spretnosti in krepitve zmogljivosti. Kot največji neodvisni neprofitni center s sedežem na Cipru je CADET zaključil več kot 300 projektov v več kot 50 državah, povezanimi z inovacijami in podjetništvom, novimi tehnologijami, igrifikacijo, digitalnimi spretnostmi, potmi izpopolnjevanja, izobrazbo in vključenostjo. CADET združuje mednarodno ekipo strokovnjakov z več desetletij izkušenj na področju raziskovanja in razvoja izobraževanja. Člani naše ekipe, upravnega odbora in svetovalnega odbora so delovali na visokih pozicijah v organizacijah, kot so UNESCO, Commonwealth of Learning, OECD, Google in American Educational Research Association.

International Center for Ecoremediations

Mednarodni center za ekoremediacije (ERM) je aplikativni raziskovalni center, ki deluje pod okriljem Filozofske fakultete Univerze v Mariboru že več kot 10 let. ERM center se ukvarja s trajnostnim regionalnim razvojem, upravljanjem naravnih virov, krožnim gospodarstvom, preprečevanjem onesnaževanja in degradacije, prilagoditvijo na podnebne spremembe in zmanjševanjem njihovih posledic, okoljevarstvenim izobraževanjem in ustvarjanjem zelenih delovnih mest. Glavni cilj ERM centra je implementacija trajnostnih praks za povečanje okoljske in družbene odgovornosti. Pri tem ERM center uspešno sodeluje s podjetji, občinami, razvojnimi agencijami, izobraževalnimi ustanovami in drugimi partnerji na nacionalni, evropski in medcelinski ravni. Člani ERM centra so prejeli nacionalne nagrade za družbeno odgovornost, za najboljše raziskovalce in za najboljšo znanstveno komunikacijo. So tudi člani strokovnih skupin Ministrstva za kmetijstvo in Ministrstva za izobraževanje.

Mindshift Talent Advisory

“Mindshift je svetovalno podjetje, specializirano za človeške vire, ki stavi na produktivnost in izpopolnjevanje kompetenc ljudi ter poskuša spodbujati digitalno in medosebno zrelost organizacij in družbe. Na nacionalni ravni sodeluje MINDSHIFT z enim izmed svojih glavnih partnerjev, The Key Talent Portugal, ki je tehnološko svetovalno podjetje za človeške vire, specializirano za družbeno atrakcijo in ocenjevanje sposobnosti, ki razvija platforme, kot sta Panorama in AplyGo, ki omogočajo optimizacijo, implementacijo in upravljanje digitalnih, prilagodljivih in atraktivnih procesov za človeške vire, ki so osnovani na analizi podatkov. Na evropski ravni smo strateški partner za razvoj projektov transnacionalnega sodelovanja s ciljem oblikovanja inovativnih rešitev na področju izpopolnjevanja mladih in odraslih na šestih ključnih področjih: izpopolnjevanje in prekvalificiranje, vključenost in zaposljivost, trajnosti razvoj, krepitev vloge žensk, podjetništvo in ustvarjalnost in digitalna nadarjenost. Mindshift je trdno zavezan k principom družbene odgovornosti in Agendi za trajnostni razvoj do leta 2030, zato združuje osebje z različnimi kulturnimi in družbenimi ozadji ter poklicnimi izkušnjami.

The Rural Hub

The Rural Hub je kot društvo ustanovila skupina strokovnjakov s področja izobraževanja, usposabljanja in razvoja podeželja kot odziv na vpliv gospodarske krize na majhne podeželske vasi in mesta na Irskem. Od svojega začetka leta 2012 The Rural Hub ponuja prebivalcem in lokalnim skupinam širok nabor izobraževanj in programov za razvoj kapacitet. Imamo pomembne izkušnje na področju razvoja skupnosti in podeželja, prav tako smo realizirali številne lokalne projekte in programe usposabljanja za podporo družbene vključenosti mladih na podeželju v slabšem položaju, migrantskih skupin in izoliranih starejših prebivalcev. Pri delu s temi skupinami uporabljamo kreativne pristope in testiramo digitalne vire za podporo večje družbene kohezije med lokalnimi skupnostmi v County Cavan. Na ravni države smo razvili mrežo deležnikov, ki podpirajo naše delo glede na tematsko osnovo. Čez leto organiziramo niz dogodkov za povečanje ozaveščenosti o nastajajočih problemih, vključno z varnostjo na spletu, dezinformacijami, podjetništvom, digitalno pismenostjo in radikalizacijo mladih v spletnih okoljih.

Turismo de Portugal- Escolas

NAŠA ZGODOVINA GOVORI ZA NAS Smo vodilni na področju izobraževanja in usposabljanja človeških virov v turizmu. Turismo de Portugal, ki deluje kot del ministrstva za gospodarstvo, je nacionalni turistični organ, odgovoren za usposabljanje človeških virov na področju turizma ter za tehnične in pedagoške raziskave. Prav tako koordinira, implementira in priznava tečaje in poklicna izobraževanja na tem področju. Poleg tega tudi podeljuje certifikate za poklicne spretnosti, ki so potrebni za kariere v turizmu. ŠOLE Turismo de Portugal prav tak upravlja mrežo 12 šol, ki poskušajo učiti in usposobiti mlade in jih pripraviti na prvo delovno mesto ter tako izboljšujejo kvaliteto in ugled različnih turističnih karier.

Spektrum Educational Center Foundation

Kot samozadostna, dinamična organizacija, ki je odprta za kooperacijo, je naš cilj ponuditi širok nabor formalnega in neformalnega izobraževanja za zainteresirane organizacije v regiji ter za tiste, ki se želijo učiti brez starostne omejitve. Naš Center zagotavlja visok nivo obvladanja veščin, ki so nujne v večini poklicev in življenjskih situacij. Med takšnimi ‘prečnimi’ veščinami so ključne jezikovne kompetence, zato nudimo jezikovne tečaje, vse od začetnih do naprednih nivojev, tako v majhnih, učinkovitih skupinah kot tudi v obliki individualnih lekcij. Znotraj področja naših izobraževalnih razvojnih projektov iščemo učinkovite načine za pripravo delovne sile regije na hitre gospodarske spremembe in spodbujamo podjetništvo.

INFODEF

INFODEF, Institute for the Promotion of Development and Training, je zasebni in neodvisni center za raziskovanje, razvoj in inovacijo, ki podpira modernizacijo izobraževalnih sistemov in pedagoških inovacij javnih in zasebnih izobraževalnih institucij na nacionalni in evropski ravni. INFODEF je izčrpno delal na definiranju izobraževalnih učnih načrtih osnovanih na EQF in ECVET; na zasnovi novih orodij za identifikacijo, oceno in validacijo osnovnih, ključnih, prečnih in poklicnih kompetenc; na razvoju inovativnih orodij osnovanih na ICT; na zasnovi metodologije za podporo programov in praks učenja na delovnem mestu; na novih instrumentih za prepoznavanje in validacijo neformalnega in informalnega učenja, podjetniškega izobraževanja in evalvaciji in oceni kakovosti izobraževalnih programov. Eden izmed glavnih strokovnih znanj INFODEF-a je zasnova inovativnih metodologij in orodij za podporo SMART specializiranih strategij v turizmu za regionalni razvoj. INFODEF je partner v skupini AEICE, ki jo sestavlja več kot 100 podjetij, raziskovalnih in razvojih centrov, univerz in javnih uprav, ki spodbujajo družbeni in gospodarski razvoj območja skozi sodelovanje, inovacije, internacionalizacijo, usposabljanja in komunikacije na različnih področjih, vključno z turizmom, naravo in kulturno dediščino.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project Number: 2021-1-PT01-KA220-VET-000032948